Actionshop roztahuje křídla a hledá parťáka na prodejnu do Prahy - klikni pro více info zde

Jak správně měřit výkon ?

Tipy & triky HPA system Recenze

Již velmi dlouhou dobu panuje diskuze nad tím, jak správně měřit výkony replik. S příchodem replik s pohonem HPA se toto téma ještě více rozvášnilo. Náš nejpovolanější hlavní servisní technik, který má více jak deset let zkušeností jak hráč jako takový, tak i jako jeden z nejvyhlášenějších techniků v ČR, se rozhodl sepsat jak to vlastně je. Velké díky za velmi dobře zpracovaný článek o problematice výkonu airsoftových replik patří Rackovi z RacekCustomGuns.

Jak správně měřit výkon ?

Hezký den všem.  Pojďme se dnes pověnovat trochu delšímu článku ohledně limitů výkonů na akcích, měření zbraní a rozdílu mezi AEGHPA.


Limity na akcích - co si pod tím představit a jaké parametry vlastně limitují?


Za limity na akcích jsem osobně velice rád, pamatuju doby, kdy se výkon absolutně neřešil, takže se mohli v boji lehce střetnout hráči, co mají 1J a hráči co mají přes 4J. Rozdíl v dostřelu a stylu hry byl tak obrovský.


Díky limitům máme stanovenou horní hranici výkonu pro danou akci, takže je tím hra mnohem vyrovnanější a osobně mě i více baví.  Rovnou bych rád uvedl, že limity výkonu jsou čistě dobrovolnou věcí airsoftové komunity a organizátorů, jelikož airsoftové zbraně kategorie D nejsou nijak zákonem omezené.


Limitem lze omezit hned několik parametrů dle daného prostoru a tím přizpůsobit hru například velikosti prostoru, omezit nebezpečí zranění apod.

 •  Jako první a nejjednodušší limit je na úsťovou rychlost zbraně, ve velké většině měřeno na 0.20g. Tento způsob měření je už dneska zastaralý z důvodu joule creepu se běžně může stát, že i přes zavedený limit jsou na hřišti lidi s mnohem vyšším výkonem.
 • Druhý limit je na úsťovou kinetickou energii. Oproti úsťové rychlosti je už u tohoto limitu počítáno s vyšší váhou kuliček a tedy i s joule creepem. Samozřejmostí je měření na střelivu, se kterým hráč střílí, nebo na maximální povolené gramáži hřiště.
 • Třetí je limit režimu střelby. Ne všude je full auto potřeba a mohlo by vést k vyšší pravděpodobnosti zranění, zvláště na CQB hřištích. Lze tedy omezit režimy střelby, ať už semi only, non-binary trigger, či pouze na krátké dávky. Dále lze také omezit režim střelby dle kategorizace zbraní, například “DMR” - semi only.
 •  Dalším limitem je maximální kadence zbraně, tedy omezení RPS. Na tento limit se často zapomíná.
 • A poslední, ale jeden z nejdůležitějších limitů je omezení gramáže střeliva pro dané hřiště. Čím těžší střelivo, tím je jeho dopadová energie vyšší a je tedy nebezpečnější. U menších hřišť je tedy rozumné omezení gramáže na střední hodnoty - například 0.30g, jelikož se hraje na relativně krátké vzdálenosti. Zatímco u velkých akcí v lese, kde boje probíhají na mnohem větší vzdálenosti se v klidu může střílet 0.40g a více.
 • Ostatní “limity” jako je zákaz střelby pod určitou vzdálenost, či pouze pistole v budově můžeme probrat jindy. 


Měření zbraní a jak je vlastně měřit, aby jsme dostali co nejreálnější data?


Zažitý standard měření je s 0.20g a vypnutým hopem. Bohužel toto měření vůbec nevypovídá o reálném výkonu zbraně.
U AS zbraní se výkon mění s použitou gramáží, tedy u některých zbraní může s vyšší gramáží docházet k zvýšení výkonu, tedy úsťové kinetické energie, tzv. “joule creep“ (často záleží i na pohonu zbraně), u některých naopak ke snížení.
Dále také dochází ke změně výkonu při nastavení hop-up na používanou gramáž. U některých zbraní může docházet k velkému poklesu výkonu o několik desetin joule, u jiných kusů může být pokles malý a u dalších nemusí být pokles žádný. Zde také záleží na stylu ladění zbraně a jejím pohonu.

Jak tedy dostat nejreálnější data při měření limitu zbraně? (platné pro všechny typy pohonu)

 • Jako první je ideální zbraň měřit přímo se střelivem, které hráč bude při hře používat. Tím se eliminuje případný joule creep.
 • Další ideální parametr měření je s nastaveným hop-up pro danou gramáž. Tento bod je částečně schopný srovnat rozdíly mezi zbraněmi, kde výkon po nastavení hopu klesá, či zůstává stejný.
 • Poslední hlavní parametr je měřit úsťovou kinetickou energii (Joule), ne úsťovou rychlost.
 • Díky těmto bodům můžeme získat ideální data pro kontrolu, zdali hráč splňuje limity hřiště. Bohužel, pokud je něco ideální, tak se to často střetne s realitou. 
 • Kolik lidí bude lhát o používané gramáži?
 • Kolik času zabere přepínání gramáže na chronu, nebo v aplikaci?
 • Kolik času zabere kontrola nastavení hopu při měření?
 • Nestane se tedy, že kvůli ideálnímu měření potrvá kontrola všech hráčů mnohem delší dobu?
 • Tyto body tedy dokáží “rozbít” ideální měření zbraní. Zde už záleží čistě na organizátorech akce, tedy kolik mají času na měření, jak moc měření zefektivní, či jestli použijí kompromisy. Zde zkusím uvést možné kompromisy měření.
 •  Měření všech zbraní s maximální povolenou gramáží hřiště, tedy s kuličkami organizátora.
 •  Ignorování nastavení hopu, případně pouze kontrolní výstřel, že kulička nepadá ihned dolů, či neletí do nebe.

A jaký je ten hlavní rozdíl v AEG a HPA? 

Občas se lze setkat u některých organizátorů s rozdílnými pravidly pro AEG a HPA zbraně, kdy mají HPA nižší limit či omezenější gramáž. I mezi hráči se stále traduje, že “HPA více bolí”, či “dostřelí mnohem dále”.
A v čem je tedy ta “magie”? No, vlastně v ničem - pokud tedy porovnáváme stejné úrovně zbraní.  Pokud porovnáme HPA zbraň a základní, či lehce upgradované AEG, bude HPA zbraň střílet mnohem lépe a dále. Pokud porovnáme HPA zbraň a full-up (a správně) odladěné AEG, budou obě zbraně střílet stejně. U kuličky s váhou X, úsťovou rychlostí Y a rotací Z je úplně jedno, jaký pohon ji vystřelil. Také v rovnici pro výpočet úsťové kinetické energie není proměnná pro pohon zbraně. 
Tak i přes to, že v tom žádná “magie” není, můžeme přeci najít velký rozdíl při střelbě z HPA oproti většině AEG zbraní. Tou je pohon stlačeným vzduchem, místo pohybu pístu. Kulička tedy už od začátku nabírá vyšší rychlost oproti AEG, kde hopem prochází při nízké rychlosti (jelikož píst v mechaboxu teprve zrychluje). Dále kulička hnaná stlačeným vzduchem není téměř brzděná kontaktní plochou gumičky (zatímco u AEG toto brzdění také zpomalí píst a tím snižuje úsťovou rychlost kuličky). Z tohoto důvodu není u HPA téměř žádný pokles výkonu po nastavení hopu pro danou gramáž. Pokud tedy s vypnutým hopem naměříte 2J, je velice pravděpodobné, že po nastavení hopu budete mít stále 2J.

A teď se trochu zamotáme! 

Takže, je mezi nimi rozdíl? Ano i ne. Jak již psal, pokud HPA porovnáme se základním, či lehce upgradovaným AEG, tak tam rozdíl bude, jelikož u HPA nenastane propad výkonu po nastavení hopu. Pokud je ale AEG dobře odladěné (například těžší píst, kvalitní gumička s velkou kontaktní plochou, měkký přítlak), tak u něj také nemusí docházet k žádnému, či pouze mírnému poklesu výkonu po nastavení hopu. Pak zvládnou tyto zbraně střílet stejně. 

Tak děkuju všem, co se dočetli až do konce. 


Autor článku - Racek hlavní servisní tehcnik - RacekCustomGuns
Jeho práci můžete sledovat na FacebookuInstagramu

 

Naposledy přidané

Nahoru